Nghệ sỹ hài Hoài Linh: “Trên mỗi con đường đều có một cái ổ gà”