[Video hài] Cướp cạn – Hoài Linh, Long Đẹp Trai, Chí Tài